เสารั้ว 3"x3"x2.00 ม.

เสารั้ว 3"x3"x2.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสารั้ว 3"x3"x2.50 ม.

เสารั้ว 3"x3"x2.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x2.00 ม.

เสารั้ว 4"x4"x2.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x2.50 ม.

เสารั้ว 4"x4"x2.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

เสา 3.5"x3.5"x2.00 ม.

เสา 3.5"x3.5"x2.00 ม.
เสารั้ว 3.5"x3.5"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสา 3.5"x3.5"x2.50 ม.

เสา 3.5"x3.5"x2.50 ม.
เสารั้ว 3.5"x3.5"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

เสารั้ว 3"x3"x1.50 ม.

เสารั้ว 3"x3"x1.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x1.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.00 เมตร

เสารั้ว 3"x3"x3.00 ม.

เสารั้ว 3"x3"x3.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50-70 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.30-2.50 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x3.00 ม.

เสารั้ว 4"x4"x3.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50-70 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.30-2.50 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x3.50 ม.

เสารั้ว 4"x4"x3.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x3.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50-70 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.80-3.00 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x4.00 ม.

เสารั้ว 4"x4"x4.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 70-100 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 3.00-3.30 เมตร

เสารั้ว 3"x3"x4.00 ม.

เสารั้ว 3"x3"x4.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 70-100 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 3.00-3.30 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x1.50 ม.

เสารั้ว 4"x4"x1.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x1.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.00 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x1.00 ม.

เสารั้ว 4"x4"x1.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x1.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ปักหลักเขต ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 50 ซม.

เสารั้ว 3"x3"x1.00 ม.

เสารั้ว 3"x3"x1.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x1.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ปักหลักเขต ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 50 ซม.

เสากั้นล้อรถ (หัวตัด)

เสากั้นล้อรถ (หัวตัด)
เสากั้นล้อรถ (หัวตัด) ยาว 2.00 ม.
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

ใช้วางพื้นกั้นล้อรถความยาว แท่งปูนหยุดรถ หมอนกั้นล้อ 2.00 เมตร

จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร - 28 ก.พ. 67
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร - 28 ก.พ. 67
29 ก.พ. 2567
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ - 2 พ.ค. 64
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ - 2 พ.ค. 64
2 พ.ค. 2564
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี - 30 ก.ค. 64
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี - 30 ก.ค. 64
30 ก.ค. 2564
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร - 10 ก.พ. 64
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร - 10 ก.พ. 64
10 ก.พ. 2564
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ - 22 ก.พ. 65
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ - 22 ก.พ. 65
22 ก.พ. 2565
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี - 23 พ.ค. 66
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี - 23 พ.ค. 66
23 พ.ค. 2566
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย - 26 เม.ย. 67
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย - 26 เม.ย. 67
26 เม.ย. 2567
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ - 8 ก.ค. 64
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ - 8 ก.ค. 64
8 ก.ค. 2564
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - 26 ก.ค. 62
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - 26 ก.ค. 62
26 ก.ค. 2562