เสารั้ว 3"x3"x2.00 ม.

เสารั้ว 3"x3"x2.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสารั้ว 3"x3"x2.50 ม.

เสารั้ว 3"x3"x2.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x2.00 ม.

เสารั้ว 4"x4"x2.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x2.50 ม.

เสารั้ว 4"x4"x2.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

เสา 3.5"x3.5"x2.00 ม.

เสา 3.5"x3.5"x2.00 ม.
เสารั้ว 3.5"x3.5"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสา 3.5"x3.5"x2.50 ม.

เสา 3.5"x3.5"x2.50 ม.
เสารั้ว 3.5"x3.5"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

เสารั้ว 3"x3"x1.50 ม.

เสารั้ว 3"x3"x1.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x1.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.00 เมตร

เสารั้ว 3"x3"x3.00 ม.

เสารั้ว 3"x3"x3.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50-70 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.30-2.50 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x3.00 ม.

เสารั้ว 4"x4"x3.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x3.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50-70 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.30-2.50 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x3.50 ม.

เสารั้ว 4"x4"x3.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x3.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50-70 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.80-3.00 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x4.00 ม.

เสารั้ว 4"x4"x4.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 70-100 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 3.00-3.30 เมตร

เสารั้ว 3"x3"x4.00 ม.

เสารั้ว 3"x3"x4.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x4.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 70-100 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 3.00-3.30 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x1.50 ม.

เสารั้ว 4"x4"x1.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x1.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.00 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x1.00 ม.

เสารั้ว 4"x4"x1.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x1.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ปักหลักเขต ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 50 ซม.

เสารั้ว 3"x3"x1.00 ม.

เสารั้ว 3"x3"x1.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x1.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ปักหลักเขต ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 50 ซม.

เสากั้นล้อรถ (หัวตัด)

เสากั้นล้อรถ (หัวตัด)
เสากั้นล้อรถ (หัวตัด) ยาว 2.00 ม.
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

ใช้วางพื้นกั้นล้อรถความยาว แท่งปูนหยุดรถ หมอนกั้นล้อ 2.00 เมตร

จัดส่ง เสารั้วอัดแรง แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร - 24 มี.ค. 63
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร - 24 มี.ค. 63
24 มี.ค. 2563
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา - 11 มี.ค. 64
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา - 11 มี.ค. 64
11 มี.ค. 2564
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร - 9 เม.ย. 62
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร - 9 เม.ย. 62
19 เม.ย. 2562
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม - 23 ธ.ค. 62
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม - 23 ธ.ค. 62
23 ธ.ค. 2562
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร - 4 พ.ค. 65
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร - 4 พ.ค. 65
4 พ.ค. 2565
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี - 21 ส.ค. 63
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี - 21 ส.ค. 63
21 ส.ค. 2563
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม - 16 พ.ค. 65
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม - 16 พ.ค. 65
16 พ.ค. 2565
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี - 8 ก.พ. 66
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี - 8 ก.พ. 66
8 ก.พ. 2566
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี - 6 ก.พ. 63
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี - 6 ก.พ. 63
6 ก.พ. 2563