ทรายละเอียดถุง

ทรายละเอียดถุง
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ทรายละเอียดกระสอบ

ทรายละเอียดกระสอบ
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ทรายละเอียด (25 กก.)

ทรายละเอียด (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ทรายถุง (พร้อมส่ง)

ทรายถุง (พร้อมส่ง)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

ทรายหยาบ (กระสอบ)

ทรายหยาบ (กระสอบ)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

ทรายหยาบ (25 กก.)

ทรายหยาบ (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

หินถุง (พร้อมส่ง)

หินถุง (พร้อมส่ง)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

หินก่อสร้าง (กระสอบ)

หินก่อสร้าง (กระสอบ)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

หินก่อสร้าง (25 กก.)

หินก่อสร้าง (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

ถุงทรายกั้นน้ำท่วม

ถุงทรายกั้นน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

กระสอบกั้นน้ำท่วม

กระสอบกั้นน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

ทรายถุงกันน้ำท่วม

ทรายถุงกันน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

จัดส่ง ทราย 50 กระสอบ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร - 9 ก.ย. 65
จัดส่ง ทราย 50 กระสอบ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร - 9 ก.ย. 65
9 ก.ย. 2565
จัดส่ง หินคลุก 30 กระสอบ แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - 25 เม.ย. 65
จัดส่ง หินคลุก 30 กระสอบ แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - 25 เม.ย. 65
25 เม.ย. 2565
จัดส่ง ทราย 20 กระสอบ แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - 24 ก.ค. 66
จัดส่ง ทราย 20 กระสอบ แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - 24 ก.ค. 66
24 ก.ค. 2566
จัดส่ง ทราย 50 กระสอบ แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - 12 ก.ย. 65
จัดส่ง ทราย 50 กระสอบ แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - 12 ก.ย. 65
12 ก.ย. 2565
จัดส่ง ทราย 16 กระสอบ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - 11 พ.ย. 64
จัดส่ง ทราย 16 กระสอบ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - 11 พ.ย. 64
11 พ.ย. 2564
จัดส่ง ทราย 40 กระสอบ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ - 14 ก.ย. 65
จัดส่ง ทราย 40 กระสอบ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ - 14 ก.ย. 65
14 ก.ย. 2565
จัดส่ง ทราย 12 กระสอบ ขวง หลักสอง เขต บางแค กรุงเทพมหานคร - 20 ต.ค. 65
จัดส่ง ทราย 12 กระสอบ ขวง หลักสอง เขต บางแค กรุงเทพมหานคร - 20 ต.ค. 65
20 ต.ค. 2565
จัดส่ง ทราย 20 ถุง แขวง สามเสนใน เขต พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร - 26 ก.ย. 63
จัดส่ง ทราย 20 ถุง แขวง สามเสนใน เขต พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร - 26 ก.ย. 63
26 ก.ย. 2563
จัดส่ง ทราย 30 กระสอบ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร - 4 ก.ย. 64
จัดส่ง ทราย 30 กระสอบ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร - 4 ก.ย. 64
4 ก.ย. 2564