หน้าตัด เสาเข็มไอ 12

หน้าตัด เสาเข็มไอ 12
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 12
เสาไออัดแรง / หนักเมตรละ 29 กก

เสียบแผ่นพื้นไม่ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

หน้าตัด เสาเข็มไอ 12

หน้าตัด เสาเข็มไอ 12
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 12
เสาไออัดแรง / หนักเมตรละ 29 กก

เสียบแผ่นพื้นไม่ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

หน้าตัด เสาเข็มไอ 12

หน้าตัด เสาเข็มไอ 12
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 12
เสาไออัดแรง / หนักเมตรละ 29 กก

เสียบแผ่นพื้นไม่ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 1.00 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 1.00 เมตร
เสาไอ 12 x 1.00 เมตร
หนักประมาณ 29 กก/ต้น

เสียบแผ่นพื้นไม่ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 2.00 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 2.00 เมตร
เสาไอ 12 x 2.00 เมตร
หนักประมาณ 58 กก/ต้น

เสียบแผ่นพื้นไม่ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 3.00 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 3.00 เมตร
เสาไอ 12 x 3.00 เมตร
หนักประมาณ 87 กก/ต้น

เสียบแผ่นพื้นไม่ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 4.00 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 4.00 เมตร
เสาไอ 12 x 4.00 เมตร
หนักประมาณ 116 กก/ต้น

เสียบแผ่นพื้นไม่ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

ขนาด เสาเข็มไอ 12

ขนาด เสาเข็มไอ 12
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 12
เสาไออัดแรง / หนักเมตรละ 29 กก

เสียบแผ่นพื้นไม่ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

เสาเข็มไอ 12 ยาว 3.00 เมตร

เสาเข็มไอ 12 ยาว 3.00 เมตร
เสาไอ 12 x 3.00 เมตร
หนักประมาณ 87 กก/ต้น

เสียบแผ่นพื้นไม่ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

หน้าตัด เสาเข็มไอ 12

หน้าตัด เสาเข็มไอ 12
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 12
เสาไออัดแรง / หนักเมตรละ 29 กก

เสียบแผ่นพื้นไม่ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี - 19 มี.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี - 19 มี.ค. 66
19 มี.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ - 6 ก.ค. 64
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ - 6 ก.ค. 64
7 ก.ค. 2564
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร - 16 ม.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร - 16 ม.ค. 67
16 ม.ค. 2567
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด - 5 พ.ย. 64
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด - 5 พ.ย. 64
5 พ.ย. 2564
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี - 7 พ.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี - 7 พ.ค. 66
7 พ.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย - 12 มี.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย - 12 มี.ค. 66
12 มี.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี - 7 ม.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี - 7 ม.ค. 66
7 ม.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด - 24 เม.ย. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด - 24 เม.ย. 66
24 เม.ย. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี - 6 ก.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี - 6 ก.ค. 66
6 ก.ค. 2566