หน้าตัด เสาเข็มไอ 15

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 37 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 37 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 37 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2.0 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2.0 เมตร
เสาไอ 15 ยาว 2.0 เมตร
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 74 กก/ต้น

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2.5 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2.5 เมตร
เสาไอ 15 ยาว 2.5 เมตร
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 93 กก/ต้น

เสาเข็มไอ 15 ยาว 2.50 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3.0 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3.0 เมตร
เสาไอ 15 ยาว 3.0 เมตร
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 111 กก/ต้น

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3.5 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3.5 เมตร
เสาไอ 15 ยาว 3.5 เมตร
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 205 กก/ต้น

เสาเข็มไอ 15 ยาว 3.50 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 4.0 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 4.0 เมตร
เสาไอ 15 ยาว 4.0 เมตร
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 148 กก/ต้น

เสาเข็มไอ 15 ยาว 4.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 5.0 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 5.0 เมตร
เสาไอ 15 ยาว 5.0 เมตร
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 185 กก/ต้น

เสาเข็มไอ 15 ยาว 5.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

เสาเข็มไอ 15 ยาว 6.0 เมตร

เสาเข็มไอ 15 ยาว 6.0 เมตร
เสาไอ 15 ยาว 6.0 เมตร
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 222 กก/ต้น

เสาเข็มไอ 15 ยาว 6.00 เมตร แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

ขนาด เสาเข็มไอ 15

ขนาด เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 37 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 37 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

การรับ น้ำหนัก เสาเข็มไอ 15

การรับ น้ำหนัก เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 37 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 37 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15

หน้าตัด เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 37 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท - 17 พ.ค. 64
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท - 17 พ.ค. 64
17 พ.ค. 2564
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี - 7 มี.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี - 7 มี.ค. 67
7 มี.ค. 2567
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร - 11 พ.ย. 64
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร - 11 พ.ย. 64
11 พ.ย. 2564
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ - 24 ก.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ - 24 ก.ค. 66
24 ก.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง - 16 ม.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง - 16 ม.ค. 66
16 ม.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 30 เม.ย. 65
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 30 เม.ย. 65
30 เม.ย. 2565
จัดส่ง เสาเช็มไออัดแรง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม - 26 มิ.ย. 64
จัดส่ง เสาเช็มไออัดแรง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม - 26 มิ.ย. 64
26 มิ.ย. 2564
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี - 4 ต.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี - 4 ต.ค. 66
4 ต.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี - 10 ม.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี - 10 ม.ค. 66
10 ม.ค. 2566