ตัวอย่าง เสาเข็มไอ 18

ตัวอย่าง เสาเข็มไอ 18
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 18
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักเมตรละ 56 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

หน้าตัด เสาเข็มไอ 18

หน้าตัด เสาเข็มไอ 18
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 18
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักเมตรละ 56 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

หน้าตัด เสาเข็มไอ 18

หน้าตัด เสาเข็มไอ 18
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 18
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักเมตรละ 56 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 18 ยาว 2.00 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 2.00 เมตร
เสาไอ 18 x 2.00 เมตร
อัดแรง 4 เส้น / หนักประมาณ 158 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 18 ยาว 2.50 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 2.50 เมตร
เสาไอ 18 x 2.50 เมตร
อัดแรง 4 เส้น / หนักประมาณ 198 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 18 ยาว 3.00 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 3.00 เมตร
เสาไอ 18 x 3.00 เมตร
อัดแรง 4 เส้น / หนักประมาณ 171 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 18 ยาว 3.50 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 3.50 เมตร
เสาไอ 18 x 3.50 เมตร
อัดแรง 4 เส้น / หนักประมาณ 275 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 18 ยาว 4.00 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 4.00 เมตร
เสาไอ 18 x 4.00 เมตร
อัดแรง 4 เส้น / หนักประมาณ 228 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 18 ยาว 5.00 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 5.00 เมตร
เสาไอ 18 x 5.00 เมตร
อัดแรง 4 เส้น / หนักประมาณ 395 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 18 ยาว 6.00 เมตร

เสาเข็มไอ 18 ยาว 6.00 เมตร
เสาไอ 18 x 6.00 เมตร
อัดแรง 4 เส้น / หนักประมาณ 342 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

ขนาด เสาเข็มไอ 18

ขนาด เสาเข็มไอ 18
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 18
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักเมตรละ 56 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

หน้าตัด เสาเข็มไอ 18

หน้าตัด เสาเข็มไอ 18
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 18
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักเมตรละ 56 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

หน้าตัด เสาเข็มไอ 18

หน้าตัด เสาเข็มไอ 18
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 18
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น / หนักเมตรละ 56 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี - 28 ม.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี - 28 ม.ค. 66
28 ม.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี - 24 ธ.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี - 24 ธ.ค. 66
24 ธ.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา - 16 พ.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา - 16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท - 27 เม.ย. 65
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท - 27 เม.ย. 65
27 เม.ย. 2565
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ - 5 ก.พ. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ - 5 ก.พ. 66
5 ก.พ. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย - 11 ม.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย - 11 ม.ค. 66
11 ม.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ - 30 พ.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ - 30 พ.ค. 66
30 พ.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี - 24 มี.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี - 24 มี.ค. 67
24 มี.ค. 2567
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ - 24 พ.ค. 65
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ - 24 พ.ค. 65
24 พ.ค. 2565