เสาเข็มไอ 22 อัดแรง

เสาเข็มไอ 22 อัดแรง
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 22
อัดแรงเหล็ก 6 เส้น / หนักเมตรละ 98 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

หน้าตัด เสาเข็มไอ 22

หน้าตัด เสาเข็มไอ 22
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 22
อัดแรงเหล็ก 6 เส้น / หนักเมตรละ 98 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

หน้าตัด เสาเข็มไอ 22

หน้าตัด เสาเข็มไอ 22
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 22
อัดแรงเหล็ก 6 เส้น / หนักเมตรละ 98 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 22 ยาว 2.50 เมตร

เสาเข็มไอ 22 ยาว 2.50 เมตร
เสาไอ 22 ยาว x 2.50 เมตร
น้ำหนักประมาณ 245 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 22 ยาว 3 เมตร

เสาเข็มไอ 22 ยาว 3 เมตร
เสาไอ 22 ยาว x 3.00 เมตร
น้ำหนักประมาณ 294 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 22 ยาว 4 เมตร

เสาเข็มไอ 22 ยาว 4 เมตร
เสาไอ 22 ยาว x 4.00 เมตร
น้ำหนักประมาณ 392 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 22 ยาว 4.50 เมตร

เสาเข็มไอ 22 ยาว 4.50 เมตร
เสาไอ 22 ยาว x 4.50 เมตร
น้ำหนักประมาณ 441 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 22 ยาว 5 เมตร

เสาเข็มไอ 22 ยาว 5 เมตร
เสาไอ 22 ยาว x 5.00 เมตร
น้ำหนักประมาณ 490 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 22 ยาว 6 เมตร

เสาเข็มไอ 22 ยาว 6 เมตร
เสาไอ 22 ยาว x 6.00 เมตร
น้ำหนักประมาณ 588 กก/ต้น

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 22 อัดแรง

เสาเข็มไอ 22 อัดแรง
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 22
อัดแรงเหล็ก 6 เส้น / หนักเมตรละ 98 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 22 อัดแรง

เสาเข็มไอ 22 อัดแรง
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 22
อัดแรงเหล็ก 6 เส้น / หนักเมตรละ 98 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เสาเข็มไอ 22 อัดแรง

เสาเข็มไอ 22 อัดแรง
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 22
อัดแรงเหล็ก 6 เส้น / หนักเมตรละ 98 กก

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา - 16 ก.พ. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา - 16 ก.พ. 66
16 ก.พ. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - 30 ม.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - 30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 2567
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี - 12 มี.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี - 12 มี.ค. 67
12 มี.ค. 2567
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ - 3 ธ.ค. 65
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ - 3 ธ.ค. 65
4 ธ.ค. 2565
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช - 10 พ.ย. 64
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช - 10 พ.ย. 64
10 พ.ย. 2564
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี - 9 มี.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี - 9 มี.ค. 66
9 มี.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ - 18 ส.ค. 64
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ - 18 ส.ค. 64
18 ส.ค. 2564
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง แขวง รามอินทรา เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร - 5 มี.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง แขวง รามอินทรา เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร - 5 มี.ค. 66
7 มี.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น - 18 ม.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น - 18 ม.ค. 67
18 ม.ค. 2567