เสาเข็มไอ 15

เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 37 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

เสาเข็มไอ 12

เสาเข็มไอ 12
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 12
อัดแรงเหล็ก 2-3 หนัก เส้น 29 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

เสาเข็มไอ 18

เสาเข็มไอ 18
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 18
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 56 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ใช้เครนในขนย้าย

เสาเข็มไอ 15

เสาเข็มไอ 15
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 15
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 37 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำรากฐาน ทำรั้วสำเร็จรูป ทำกำแพงกันดิน ทำคันกั้นดิน ทำกำแพงบ้าน

เสาเข็มไอ 12

เสาเข็มไอ 12
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 12
อัดแรงเหล็ก 2-3 หนัก เส้น 29 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มาก ขนย้ายสะดวก

เสาเข็มไอ 18

เสาเข็มไอ 18
เสาเข็มไอ อัดแรง หน้า 18
อัดแรงเหล็ก 4 หนัก เส้น 56 กก/เมตร

เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ใช้เครนในขนย้าย

จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ - 25 มิ.ย. 64
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ - 25 มิ.ย. 64
25 มิ.ย. 2564
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา - 2 เม.ย. 67
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา - 2 เม.ย. 67
2 เม.ย. 2567
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี - 10 มี.ค. 65
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี - 10 มี.ค. 65
10 มี.ค. 2565
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี - 24 ก.ย. 65
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี - 24 ก.ย. 65
24 ก.ย. 2565
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ - 6 ก.ย. 64
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ - 6 ก.ย. 64
6 ก.ย. 2564
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม - 27 พ.ค. 64
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม - 27 พ.ค. 64
27 พ.ค. 2564
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี - 14 ม.ค. 64
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี - 14 ม.ค. 64
14 ม.ค. 2565
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร - 6 เม.ย. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร - 6 เม.ย. 66
6 เม.ย. 2566
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา - 1 ต.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มไออัดแรง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา - 1 ต.ค. 66
1 ต.ค. 2566