แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
ความกว้างของแผ่นพื้น 35 ซม
อัดแรงเหล็ก 4-7 เส้น / หนักเมตรละ 42 กก

แผ่นปูนที่มีโครงสร้างเหล็ก มีความแข็งแรงกว่าพื้นชนิดอื่น มีความนิยมสูง ราคาประหยัด ติดตั้งง่าย เป็นระบบอัดแรง และมี มอก

แผ่นพื้น 1.00 เมตร 4 เส้น

แผ่นพื้น 1.00 เมตร 4 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 100 ซม
อัดแรงเหล็ก 4 เส้น / หนักแผ่นละ 42 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 1.00 เมตร (ลวด 4 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 1.50 เมตร 4 เส้น

แผ่นพื้น 1.50 เมตร 4 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 150 ซม
อัดแรงเหล็ก 4 เส้น / หนักแผ่นละ 63 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 1.50 เมตร (ลวด 4 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 2.00 เมตร 4 เส้น

แผ่นพื้น 2.00 เมตร 4 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 200 ซม
อัดแรงเหล็ก 4 เส้น / หนักแผ่นละ 84 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 2.00 เมตร (ลวด 4 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 2.00 เมตร 5 เส้น

แผ่นพื้น 2.00 เมตร 5 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 200 ซม
อัดแรงเหล็ก 5 เส้น / หนักแผ่นละ 84 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 2.00 เมตร (ลวด 5 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 2.50 เมตร 4 เส้น

แผ่นพื้น 2.50 เมตร 4 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 250 ซม
อัดแรงเหล็ก 4 เส้น / หนักแผ่นละ 105 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 2.50 เมตร (ลวด 4 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 2.50 เมตร 5 เส้น

แผ่นพื้น 2.50 เมตร 5 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 250 ซม
อัดแรงเหล็ก 5 เส้น / หนักแผ่นละ 105 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 2.50 เมตร (ลวด 5 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 3.00 เมตร 4 เส้น

แผ่นพื้น 3.00 เมตร 4 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 300 ซม
อัดแรงเหล็ก 4 เส้น / หนักแผ่นละ 126 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 3.00 เมตร (ลวด 4 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 3.00 เมตร 5 เส้น

แผ่นพื้น 3.00 เมตร 5 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 300 ซม
อัดแรงเหล็ก 5 เส้น / หนักแผ่นละ 126 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 3.00 เมตร (ลวด 5 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 3.50 เมตร 5 เส้น

แผ่นพื้น 3.50 เมตร 5 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 350 ซม
อัดแรงเหล็ก 5 เส้น / หนักแผ่นละ 147 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 3.50 เมตร (ลวด 5 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 3.50 เมตร 6 เส้น

แผ่นพื้น 3.50 เมตร 6 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 350 ซม
อัดแรงเหล็ก 6 เส้น / หนักแผ่นละ 147 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 3.50 เมตร (ลวด 6 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 4.00 เมตร 5 เส้น

แผ่นพื้น 4.00 เมตร 5 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 400 ซม
อัดแรงเหล็ก 5 เส้น / หนักแผ่นละ 168 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 4.00 เมตร (ลวด 5 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 4.00 เมตร 7 เส้น

แผ่นพื้น 4.00 เมตร 7 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 400 ซม
อัดแรงเหล็ก 7 เส้น / หนักแผ่นละ 168 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 4.00 เมตร (ลวด 7 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 4.50 เมตร 7 เส้น

แผ่นพื้น 4.50 เมตร 7 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 450 ซม
อัดแรงเหล็ก 7 เส้น / หนักแผ่นละ 189 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 4.50 เมตร (ลวด 7 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

แผ่นพื้น 5.00 เมตร 7 เส้น

แผ่นพื้น 5.00 เมตร 7 เส้น
กว้าง 35 ซม x หนา 5 ซม x ยาว 500 ซม
อัดแรงเหล็ก 7 เส้น / หนักแผ่นละ 210 กก

แผ่นพื้นอัดแรง มอก 0.35 x 5.00 เมตร (ลวด 7 เส้น) แข็งแรงมาตรฐาน จัดส่งไว จัดส่งถึงบ้าน

จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี - 17 พ.ย. 66
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี - 17 พ.ย. 66
17 พ.ย. 2566
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - 6 ม.ค. 67
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - 6 ม.ค. 67
6 ม.ค. 2567
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี - 22 พ.ค. 64
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี - 22 พ.ค. 64
22 พ.ค. 2564
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น - 7 พ.ย. 65
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น - 7 พ.ย. 65
7 พ.ย. 2565
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี - 11 ธ.ค. 65
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี - 11 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 2565
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ - 6 ก.พ. 65
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ - 6 ก.พ. 65
6 ก.พ. 2565
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี - 27 พ.ค. 65
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี - 27 พ.ค. 65
27 พ.ค. 2565
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.นาเกลือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - 8 ส.ค. 65
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.นาเกลือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - 8 ส.ค. 65
8 ส.ค. 2565
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ - 22 พ.ย. 64
จัดส่ง แผ่นพื้นคอนกรีต ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ - 22 พ.ย. 64
22 พ.ย. 2564