ลวดหีบเพลง 50 ซม

ลวดหีบเพลง 50 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 14 เมตร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหีบเพลง 70 ซม

ลวดหีบเพลง 70 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 12 เมตร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหีบเพลง 90 ซม

ลวดหีบเพลง 90 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 9 เมตร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

ลวดหนามทหาร 50 ซม

ลวดหนามทหาร 50 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม
ลวดหนามใบมีด ลวดหนามทหาร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหนามทหาร 70 ซม

ลวดหนามทหาร 70 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม
ลวดหนามใบมีด ลวดหนามทหาร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหนามทหาร 90 ซม

ลวดหนามทหาร 90 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม
ลวดหนามใบมีด ลวดหนามทหาร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

ลวดหนามใบมีด 50 ซม

ลวดหนามใบมีด 50 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 14 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหนามใบมีด 70 ซม

ลวดหนามใบมีด 70 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 12 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหนามใบมีด 90 ซม

ลวดหนามใบมีด 90 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 9 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

ลวดหนามใบมีด 50 ซม

ลวดหนามใบมีด 50 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 14 เมตร
กล่องมิดชิด บรรจุได้ 3 ขด/กล่อง

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหนามใบมีด 70 ซม

ลวดหนามใบมีด 70 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 12 เมตร
กล่องมิดชิด บรรจุได้ 3 ขด/กล่อง

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหนามใบมีด 90 ซม

ลวดหนามใบมีด 90 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 9 เมตร
กล่องมิดชิด บรรจุได้ 3 ขด/กล่อง

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

หนามวงกลม 50 ซม

หนามวงกลม 50 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม
น้ำหนัก 14 กิโลกรัม ต่อม้วน

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

หนามวงกลม 70 ซม

หนามวงกลม 70 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม
น้ำหนัก 14 กิโลกรัม ต่อม้วน

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

หนามวงกลม 90 ซม

หนามวงกลม 90 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม
น้ำหนัก 14 กิโลกรัม ต่อม้วน

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง อ.เมือง จ.ตรัง - 23 พ.ย. 64
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง อ.เมือง จ.ตรัง - 23 พ.ย. 64
23 พ.ย. 2564
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - 13 ก.พ. 67
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - 13 ก.พ. 67
13 ก.พ. 2567
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี - 6 มิ.ย. 63
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี - 6 มิ.ย. 63
6 มิ.ย. 2563
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - 17 ก.พ. 65
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - 17 ก.พ. 65
17 ก.พ. 2565
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด - 25 พ.ย. 63
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด - 25 พ.ย. 63
26 พ.ย. 2563
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา - 25 ธ.ค. 62
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา - 25 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 2562
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย - 11 มิ.ย. 64
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย - 11 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 2564
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี - 6 ก.ย. 63
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี - 6 ก.ย. 63
6 ก.ย. 2563
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา - 29 ม.ค. 65
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา - 29 ม.ค. 65
29 ม.ค. 2565