ลวดหนามใบมีด 50 ซม

ลวดหนามใบมีด 50 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 14 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหนามใบมีด 70 ซม

ลวดหนามใบมีด 70 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 12 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหนามใบมีด 90 ซม

ลวดหนามใบมีด 90 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 9 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

ลวดหนามทหาร 50 ซม

ลวดหนามทหาร 50 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม
ลวดหนามใบมีด ลวดหนามทหาร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหนามทหาร 70 ซม

ลวดหนามทหาร 70 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม
ลวดหนามใบมีด ลวดหนามทหาร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหนามทหาร 90 ซม

ลวดหนามทหาร 90 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม
ลวดหนามใบมีด ลวดหนามทหาร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

ลวดหีบเพลง 50 ซม

ลวดหีบเพลง 50 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 14 เมตร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหีบเพลง 70 ซม

ลวดหีบเพลง 70 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 12 เมตร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหีบเพลง 90 ซม

ลวดหีบเพลง 90 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 9 เมตร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

ลวดหนามใบมีด 50 ซม

ลวดหนามใบมีด 50 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 14 เมตร
กล่องมิดชิด บรรจุได้ 3 ขด/กล่อง

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหนามใบมีด 70 ซม

ลวดหนามใบมีด 70 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 12 เมตร
กล่องมิดชิด บรรจุได้ 3 ขด/กล่อง

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหนามใบมีด 90 ซม

ลวดหนามใบมีด 90 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 9 เมตร
กล่องมิดชิด บรรจุได้ 3 ขด/กล่อง

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

หนามวงกลม 50 ซม

หนามวงกลม 50 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม
น้ำหนัก 14 กิโลกรัม ต่อม้วน

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

หนามวงกลม 70 ซม

หนามวงกลม 70 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม
น้ำหนัก 14 กิโลกรัม ต่อม้วน

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

หนามวงกลม 90 ซม

หนามวงกลม 90 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม
น้ำหนัก 14 กิโลกรัม ต่อม้วน

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี - 11 ธ.ค. 63
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี - 11 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 2563
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ - 11 พ.ค. 65
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ - 11 พ.ค. 65
11 พ.ค. 2565
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม - 25 ส.ค. 66
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม - 25 ส.ค. 66
25 ส.ค. 2566
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.วัดปูน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา - 7 พ.ย. 64
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.วัดปูน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา - 7 พ.ย. 64
7 พ.ย. 2564
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี - 20 มี.ค. 67
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี - 20 มี.ค. 67
20 มี.ค. 2567
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี - 20 เม.ย. 62
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี - 20 เม.ย. 62
22 เม.ย. 2562
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี - 28 เม.ย. 61
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี - 28 เม.ย. 61
29 เม.ย. 2561
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง แขวง หลักสอง เขต บางแค จ.กรุงเทพมหานคร - 14 ธ.ค. 63
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง แขวง หลักสอง เขต บางแค จ.กรุงเทพมหานคร - 14 ธ.ค. 63
14 ธ.ค. 2563
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี - 22 ธ.ค. 64
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี - 22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 2564