ลวดหนามทหาร 50 ซม

ลวดหนามทหาร 50 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม
ลวดหนามใบมีด ลวดหนามทหาร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหนามทหาร 70 ซม

ลวดหนามทหาร 70 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม
ลวดหนามใบมีด ลวดหนามทหาร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหนามทหาร 90 ซม

ลวดหนามทหาร 90 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม
ลวดหนามใบมีด ลวดหนามทหาร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

ลวดหนามใบมีด 50 ซม

ลวดหนามใบมีด 50 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 14 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหนามใบมีด 70 ซม

ลวดหนามใบมีด 70 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 12 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหนามใบมีด 90 ซม

ลวดหนามใบมีด 90 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 9 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

ลวดหีบเพลง 50 ซม

ลวดหีบเพลง 50 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 14 เมตร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหีบเพลง 70 ซม

ลวดหีบเพลง 70 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 12 เมตร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหีบเพลง 90 ซม

ลวดหีบเพลง 90 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 9 เมตร

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

ลวดหนามใบมีด 50 ซม

ลวดหนามใบมีด 50 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 14 เมตร
กล่องมิดชิด บรรจุได้ 3 ขด/กล่อง

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

ลวดหนามใบมีด 70 ซม

ลวดหนามใบมีด 70 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 12 เมตร
กล่องมิดชิด บรรจุได้ 3 ขด/กล่อง

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

ลวดหนามใบมีด 90 ซม

ลวดหนามใบมีด 90 ซม
ความยาวยึดเป็นวงได้ 9 เมตร
กล่องมิดชิด บรรจุได้ 3 ขด/กล่อง

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

หนามวงกลม 50 ซม

หนามวงกลม 50 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม
น้ำหนัก 14 กิโลกรัม ต่อม้วน

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม ความยาวขดละ 14 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง

หนามวงกลม 70 ซม

หนามวงกลม 70 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม
น้ำหนัก 14 กิโลกรัม ต่อม้วน

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม ความยาวขดละ 12 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกั้นกระโดดได้

หนามวงกลม 90 ซม

หนามวงกลม 90 ซม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม
น้ำหนัก 14 กิโลกรัม ต่อม้วน

ลวดหนามหีบเพลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม ความยาวขดละ 9 เมตร ใบมีดคมกริบ เหมาะสำหรับใช้วางบนพื้นกระโดดข้ามยาก

จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ - 4 ส.ค. 66
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ - 4 ส.ค. 66
4 ส.ค. 2566
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร - 26 เม.ย. 67
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร - 26 เม.ย. 67
26 เม.ย. 2567
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - 1 พ.ค. 64
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - 1 พ.ค. 64
1 พ.ค. 2564
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี - 17 ม.ค. 65
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี - 17 ม.ค. 65
17 ม.ค. 2565
จัดส่ง ลวดหนาม หีบเพลง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี - 26 พ.ค. 62
จัดส่ง ลวดหนาม หีบเพลง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี - 26 พ.ค. 62
28 พ.ค. 2562
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท - 16 พ.ย. 64
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท - 16 พ.ย. 64
16 พ.ย. 2564
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร - 13 ก.ค. 63
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร - 13 ก.ค. 63
13 ก.ค. 2563
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร - 18 เม.ย. 63
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร - 18 เม.ย. 63
18 เม.ย. 2563
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา - 18 เม.ย. 63
จัดส่ง ลวดหนามหีบเพลง ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา - 18 เม.ย. 63
18 เม.ย. 2563