ทรายถุง (พร้อมส่ง)

ทรายถุง (พร้อมส่ง)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

ทรายหยาบ (กระสอบ)

ทรายหยาบ (กระสอบ)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

ทรายหยาบ (25 กก.)

ทรายหยาบ (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

หินถุง (พร้อมส่ง)

หินถุง (พร้อมส่ง)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

หินก่อสร้าง (กระสอบ)

หินก่อสร้าง (กระสอบ)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

หินก่อสร้าง (25 กก.)

หินก่อสร้าง (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

ทรายละเอียดถุง

ทรายละเอียดถุง
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ทรายละเอียดกระสอบ

ทรายละเอียดกระสอบ
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ทรายละเอียด (25 กก.)

ทรายละเอียด (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ถุงทรายกั้นน้ำท่วม

ถุงทรายกั้นน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

กระสอบกั้นน้ำท่วม

กระสอบกั้นน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

ทรายถุงกันน้ำท่วม

ทรายถุงกันน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

จัดส่ง ทราย 2 ถุง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร - 21 พ.ค. 63
จัดส่ง ทราย 2 ถุง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร - 21 พ.ค. 63
21 พ.ค. 2563
จัดส่ง ทราย 40 กระสอบ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ - 14 ก.ย. 65
จัดส่ง ทราย 40 กระสอบ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ - 14 ก.ย. 65
14 ก.ย. 2565
จัดส่ง ทราย 15 กระสอบ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - 30 ม.ค. 65
จัดส่ง ทราย 15 กระสอบ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - 30 ม.ค. 65
30 ม.ค. 2565
จัดส่ง ทราย 4 กระสอบ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี - 29 ส.ค. 64
จัดส่ง ทราย 4 กระสอบ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี - 29 ส.ค. 64
29 ส.ค. 2564
จัดส่ง หิน 15 กระสอบ แขวง หนองจอก เขต หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร - 18 เม.ย. 64
จัดส่ง หิน 15 กระสอบ แขวง หนองจอก เขต หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร - 18 เม.ย. 64
18 เม.ย. 2564
จัดส่ง ทราย 10 กระสอบ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - 13 ก.ย. 64
จัดส่ง ทราย 10 กระสอบ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - 13 ก.ย. 64
13 ก.ย. 2564
จัดส่ง ทราย 20 กระสอบ เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร - 8 ต.ค. 65
จัดส่ง ทราย 20 กระสอบ เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร - 8 ต.ค. 65
8 ต.ค. 2565
จัดส่ง ทราย 10 กระสอบ แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร - 24 ม.ค. 66
จัดส่ง ทราย 10 กระสอบ แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร - 24 ม.ค. 66
24 ม.ค. 2566
จัดส่ง หินก่อสร้าง 10 กระสอบ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - 10 พ.ค. 64
จัดส่ง หินก่อสร้าง 10 กระสอบ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - 10 พ.ค. 64
10 พ.ค. 2564