เข็มตัน 18 ยาว 3.00 เมตร

เข็มตัน 18 ยาว 3.00 เมตร
เสาเข็มตัน 18 x 3.00 เมตร (ปลายตัด)
เข็มตันอัดแรง / หนักประมาณ 261 กก/ต้น

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เข็มตัน 18 ยาว 4.00 เมตร

เข็มตัน 18 ยาว 4.00 เมตร
เสาเข็มตัน 18 x 4.00 เมตร (ปลายตัด)
เข็มตันอัดแรง / หนักประมาณ 348 กก/ต้น

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เข็มตัน 18 ยาว 5.00 เมตร

เข็มตัน 18 ยาว 5.00 เมตร
เสาเข็มตัน 18 x 5.00 เมตร (ปลายตัด)
เข็มตันอัดแรง / หนักประมาณ 435 กก/ต้น

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เข็มตัน 22 ยาว 3.00 เมตร

เข็มตัน 22 ยาว 3.00 เมตร
เสาเข็มตัน 22 x 3.00 เมตร (ปลายแหลม)
เข็มตันอัดแรง / หนักประมาณ 489 กก/ต้น

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เข็มตัน 22 ยาว 4.00 เมตร

เข็มตัน 22 ยาว 4.00 เมตร
เสาเข็มตัน 22 x 4.00 เมตร (ปลายแหลม)
เข็มตันอัดแรง / หนักประมาณ 518 กก/ต้น

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เข็มตัน 22 ยาว 5.00 เมตร

เข็มตัน 22 ยาว 5.00 เมตร
เสาเข็มตัน 22 x 5.00 เมตร (ปลายแหลม)
เข็มตันอัดแรง / หนักประมาณ 648 กก/ต้น

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เข็มตัน 22 ยาว 6.00 เมตร

เข็มตัน 22 ยาว 6.00 เมตร
เสาเข็มตัน 22 x 6.00 เมตร (ปลายแหลม)
เข็มตันอัดแรง / หนักประมาณ 777 กก/ต้น

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เข็มตัน 26 ยาว 4.00 เมตร

เข็มตัน 26 ยาว 4.00 เมตร
เสาเข็มตัน 26 x 4.00 เมตร (ปลายแหลม)
เข็มตันอัดแรง / หนักประมาณ 700 กก/ต้น

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

เข็มตัน 26 ยาว 6.00 เมตร

เข็มตัน 26 ยาว 6.00 เมตร
เสาเข็มตัน 26 x 6.00 เมตร (ปลายแหลม)
เข็มตันอัดแรง / หนักประมาณ 1050 กก/ต้น

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เหมาะสำหรับ ใช้ทำเสาเข็มเข็มกั้นดินทรุด ในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา - 7 พ.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา - 7 พ.ค. 67
7 พ.ค. 2567
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง - 11 ม.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง - 11 ม.ค. 67
11 ม.ค. 2567
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี - 9 ส.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี - 9 ส.ค. 66
9 ส.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - 9 มี.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - 9 มี.ค. 67
10 มี.ค. 2567
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี - 18 ม.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี - 18 ม.ค. 67
18 ม.ค. 2567
จัดส่ง เสาเข็มตัน อ.เมือง จ.อ่างทอง - 11 ม.ค. 67
จัดส่ง เสาเข็มตัน อ.เมือง จ.อ่างทอง - 11 ม.ค. 67
11 ม.ค. 2567
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - 24 พ.ค. 66
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - 24 พ.ค. 66
24 พ.ค. 2566
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ - 29 ส.ค. 66
จัดส่ง เสาเข็มตัน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ - 29 ส.ค. 66
29 ส.ค. 2566
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี - 14 ก.พ. 66
จัดส่ง เสารั้วอัดแรง ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี - 14 ก.พ. 66
14 ก.พ. 2566