หินถุง (พร้อมส่ง)

หินถุง (พร้อมส่ง)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

หินก่อสร้าง (กระสอบ)

หินก่อสร้าง (กระสอบ)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

หินก่อสร้าง (25 กก.)

หินก่อสร้าง (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

ทรายถุง (พร้อมส่ง)

ทรายถุง (พร้อมส่ง)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

ทรายหยาบ (กระสอบ)

ทรายหยาบ (กระสอบ)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

ทรายหยาบ (25 กก.)

ทรายหยาบ (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

ทรายละเอียดถุง

ทรายละเอียดถุง
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ทรายละเอียดกระสอบ

ทรายละเอียดกระสอบ
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ทรายละเอียด (25 กก.)

ทรายละเอียด (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ถุงทรายกั้นน้ำท่วม

ถุงทรายกั้นน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

กระสอบกั้นน้ำท่วม

กระสอบกั้นน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

ทรายถุงกันน้ำท่วม

ทรายถุงกันน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

จัดส่ง ทราย 10 กระสอบ หิน 20 กระสอบ แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร - 5 มี.ค. 66
จัดส่ง ทราย 10 กระสอบ หิน 20 กระสอบ แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร - 5 มี.ค. 66
7 มี.ค. 2566
จัดส่ง ทราย 15 กระสอบ แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร - 3 ต.ค. 64
จัดส่ง ทราย 15 กระสอบ แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร - 3 ต.ค. 64
3 ต.ค. 2564
จัดส่ง ทราย 10 กระสอบ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - 29 ก.ค. 64
จัดส่ง ทราย 10 กระสอบ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - 29 ก.ค. 64
29 ก.ค. 2564
จัดส่ง ทราย 10 กระสอบ แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร - 24 ม.ค. 66
จัดส่ง ทราย 10 กระสอบ แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร - 24 ม.ค. 66
24 ม.ค. 2566
จัดส่ง ทรายหยาบ 25 กระสอบ แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร - 17 ม.ค. 64
จัดส่ง ทรายหยาบ 25 กระสอบ แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร - 17 ม.ค. 64
17 ม.ค. 2564
จัดส่ง ทราย 25 กระสอบ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี - 9 ก.ย. 65
จัดส่ง ทราย 25 กระสอบ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี - 9 ก.ย. 65
9 ก.ย. 2565
จัดส่ง ทราย 500 กระสอบ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี - 9 ก.ย. 65
จัดส่ง ทราย 500 กระสอบ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี - 9 ก.ย. 65
9 ก.ย. 2565
จัดส่ง ทราย 60 กระสอบ แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร - 16 พ.ย. 65
จัดส่ง ทราย 60 กระสอบ แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร - 16 พ.ย. 65
16 พ.ย. 2565
จัดส่ง หินคลุก 20 กระสอบ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - 1 ต.ค. 64
จัดส่ง หินคลุก 20 กระสอบ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - 1 ต.ค. 64
1 ต.ค. 2564