ตาข่ายเทวดา 165 ซม.

ตาข่ายเทวดา 165 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 165 ซม.
ลวด 12 แถว / สูง 165 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 120 ซม.
ลวด 10 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 90 ซม.
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 150 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 150 ซม / ห่าง 10 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

รั้วตาข่ายเทวดา

รั้วตาข่ายเทวดา
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา
ขนาดลวด 2.5 มิล

รั้วตาข่ายเทวดา รั้วกึ่งสปริง รั้วตาข่ายแรงดึง รั้วแรงดึง ตาข่าย รั้วเทวดา รั้วถักปมเทวดา

ตาข่ายเทวดา 165 ซม.

ตาข่ายเทวดา 165 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 165 ซม.
ลวด 12 แถว / สูง 165 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 120 ซม.
ลวด 10 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 90 ซม.
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายตาเล็ก 120 ซม.

ตาข่ายตาเล็ก 120 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 120 ซม.
ลวด 12 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 10 ซม

รั้วตาข่าย ตาเล็ก เหมาะสำหรับ ล้อมสัตว์เล็ก ที่ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 150 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 150 ซม / ห่าง 10 ซม

รั้วตาข่าย ตาเล็ก เหมาะสำหรับ ล้อมสัตว์เล็ก ต้องการความมิดชิดที่มากขึ้น

เสารั้ว 3"x3"x2.00 ม.

เสารั้ว 3"x3"x2.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสารั้ว 3"x3"x2.50 ม.

เสารั้ว 3"x3"x2.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

เสา 3.5"x3.5"x2.00 ม.

เสา 3.5"x3.5"x2.00 ม.
เสารั้ว 3.5"x3.5"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสา 3.5"x3.5"x2.50 ม.

เสา 3.5"x3.5"x2.50 ม.
เสารั้ว 3.5"x3.5"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x2.00 ม.

เสารั้ว 4"x4"x2.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x2.50 ม.

เสารั้ว 4"x4"x2.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม - 2 มิ.ย. 65
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม - 2 มิ.ย. 65
2 มิ.ย. 2565
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี - 3 ก.ย. 64
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี - 3 ก.ย. 64
3 ก.ย. 2564
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา - 17 ต.ค. 66
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา - 17 ต.ค. 66
17 ต.ค. 2566
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - 11 ก.ค. 65
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - 11 ก.ค. 65
11 ก.ค. 2565
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี - 20 ส.ค. 64
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี - 20 ส.ค. 64
20 ส.ค. 2564
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - 21 เม.ย. 65
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - 21 เม.ย. 65
21 เม.ย. 2565
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน - 4 มิ.ย. 66
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน - 4 มิ.ย. 66
5 มิ.ย. 2566
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี - 10 เม.ย. 65
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี - 10 เม.ย. 65
10 เม.ย. 2565
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - 25 มิ.ย. 65
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - 25 มิ.ย. 65
25 มิ.ย. 2565