รั้วตาข่ายไวน์แมน

รั้วตาข่ายไวน์แมน
รั้วตาข่ายถักปม ไวน์แมน
ขนาดลวด 2.5 มิล

รั้วตาข่ายไวน์แมน รั้วกึ่งสปริง รั้วตาข่ายแรงดึง รั้วแรงดึง ตาข่าย รั้วไวน์แมน รั้วถักปมไวน์แมน

ตาข่ายไวน์แมน 142

ตาข่ายไวน์แมน 142
รุ่นถักปม ไวน์แมน 142 ซม
ลวด 11 แถว / สูง 142 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 200

ตาข่ายไวน์แมน 200
รุ่นถักปม ไวน์แมน 200 ซม
ลวด 14 แถว / สูง 200 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 175

ตาข่ายไวน์แมน 175
รุ่นถักปม ไวน์แมน 175 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 175 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 107

ตาข่ายไวน์แมน 107
รุ่นถักปม ไวน์แมน 107 ซม.
ลวด 10 แถว / สูง 107 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายไวน์แมน 90

ตาข่ายไวน์แมน 90
รุ่นถักปม ไวน์แมน 90 ซม.
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 190

ตาข่ายไวน์แมน 190
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 190 ซม.
ลวด 17 แถว / สูง 190 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 155

ตาข่ายไวน์แมน 155
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 155 ซม.
ลวด 11 แถว / สูง 155 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 90

ตาข่ายไวน์แมน 90
รุ่นถักปม ไวน์แมน 90 ซม.
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 107

ตาข่ายไวน์แมน 107
รุ่นถักปม ไวน์แมน 107 ซม.
ลวด 10 แถว / สูง 107 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายไวน์แมน 142

ตาข่ายไวน์แมน 142
รุ่นถักปม ไวน์แมน 142 ซม
ลวด 11 แถว / สูง 142 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 175

ตาข่ายไวน์แมน 175
รุ่นถักปม ไวน์แมน 175 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 175 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 200

ตาข่ายไวน์แมน 200
รุ่นถักปม ไวน์แมน 200 ซม
ลวด 14 แถว / สูง 200 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 120

ตาข่ายไวน์แมน 120
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 120 ซม.
ลวด 12 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายไวน์แมน 150

ตาข่ายไวน์แมน 150
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 150 ซม.
ลวด 15 แถว / สูง 150 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 155

ตาข่ายไวน์แมน 155
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 155 ซม.
ลวด 11 แถว / สูง 155 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 190

ตาข่ายไวน์แมน 190
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 190 ซม.
ลวด 17 แถว / สูง 190 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

เสารั้ว 3"x3"x2.00 ม.

เสารั้ว 3"x3"x2.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสารั้ว 3"x3"x2.50 ม.

เสารั้ว 3"x3"x2.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 3"x3"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

เสา 3.5"x3.5"x2.00 ม.

เสา 3.5"x3.5"x2.00 ม.
เสารั้ว 3.5"x3.5"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสา 3.5"x3.5"x2.50 ม.

เสา 3.5"x3.5"x2.50 ม.
เสารั้ว 3.5"x3.5"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 2 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x2.00 ม.

เสารั้ว 4"x4"x2.00 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x2.00 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 1.50 เมตร

เสารั้ว 4"x4"x2.50 ม.

เสารั้ว 4"x4"x2.50 ม.
เสารั้วอัดแรง 4"x4"x2.50 เมตร
อัดแรงเหล็กใน 4 เส้น

เหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้ว ฝังดิน 50 ซม. เหลือสูงพ้นดิน 2.00 เมตร

จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม - 11 ก.ค. 64
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม - 11 ก.ค. 64
11 ก.ค. 2564
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี - 3 ก.ย. 64
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี - 3 ก.ย. 64
3 ก.ย. 2564
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี - 25 มี.ค. 66
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี - 25 มี.ค. 66
25 มี.ค. 2566
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง อ.เบตง จ.ยะลา - 15 ก.พ. 64
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง อ.เบตง จ.ยะลา - 15 ก.พ. 64
15 ก.พ. 2564
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม - 15 มี.ค. 66
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม - 15 มี.ค. 66
16 มี.ค. 2566
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา - 9 ก.พ. 64
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา - 9 ก.พ. 64
9 ก.พ. 2564
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 2 ส.ค. 6
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 2 ส.ค. 6
2 ส.ค. 2565
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา - 26 ส.ค. 64
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา - 26 ส.ค. 64
26 ส.ค. 2564
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา - 19 ม.ค. 65
จัดส่ง รั้วตาข่ายแรงดึง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา - 19 ม.ค. 65
19 ม.ค. 2565