ถุงทรายกั้นน้ำท่วม

ถุงทรายกั้นน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

กระสอบกั้นน้ำท่วม

กระสอบกั้นน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

ทรายถุงกันน้ำท่วม

ทรายถุงกันน้ำท่วม
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายกันน้ำ เป็นทรายหยาบเม็ดใหญ่ ใส่กระสอบเรียงกัน ช่วยให้น้ำไม่รั่วไหลเข้าบ้าน ป้องกั้นน้ำท่วมได้ดี แพ็กปากถุงอย่างดีไม่รั่ว

ทรายถุง (พร้อมส่ง)

ทรายถุง (พร้อมส่ง)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

ทรายหยาบ (กระสอบ)

ทรายหยาบ (กระสอบ)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

ทรายหยาบ (25 กก.)

ทรายหยาบ (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น ก่ออิฐ

ทรายละเอียดถุง

ทรายละเอียดถุง
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ทรายละเอียดกระสอบ

ทรายละเอียดกระสอบ
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

ทรายละเอียด (25 กก.)

ทรายละเอียด (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

เป็นทรายเม็ดขนาดเล็ก ที่มีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบผิว งานที่่ต้องการความสวยงาม งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง

หินถุง (พร้อมส่ง)

หินถุง (พร้อมส่ง)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

หินก่อสร้าง (กระสอบ)

หินก่อสร้าง (กระสอบ)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

หินก่อสร้าง (25 กก.)

หินก่อสร้าง (25 กก.)
น้ำหนัก ถุงละ 25 กก. (เต็มถุง)
ตักเต็มหน้ำหนัก ไม่มีหย่อน

หินก่อสร้าง เป็นหินเม็ดใหญ่ แข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่ใช้คือ เทคาน เทพื้น เทโครงสร้าง

จัดส่ง หิน 15 กระสอบ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี - 3 พ.ค. 64
จัดส่ง หิน 15 กระสอบ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี - 3 พ.ค. 64
3 พ.ค. 2564
จัดส่ง ทราย 20 ถุง เขต สาทร จ.กรุงเทพมหานคร - 11 พ.ค. 63
จัดส่ง ทราย 20 ถุง เขต สาทร จ.กรุงเทพมหานคร - 11 พ.ค. 63
11 พ.ค. 2563
จัดส่ง ทราย 30 กระสอบ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี - 10 ธ.ค. 64
จัดส่ง ทราย 30 กระสอบ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี - 10 ธ.ค. 64
10 ธ.ค. 2564
จัดส่ง ทราย 20 กระสอบ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี - 9 ก.ย. 65
จัดส่ง ทราย 20 กระสอบ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี - 9 ก.ย. 65
9 ก.ย. 2565
จัดส่ง ทราย 50 กระสอบ แขวง สวนหลวง แขวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - 13 ก.ย. 65
จัดส่ง ทราย 50 กระสอบ แขวง สวนหลวง แขวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - 13 ก.ย. 65
13 ก.ย. 2565
จัดส่ง ทราย 15 กระสอบ แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร - 29 ก.ย. 65
จัดส่ง ทราย 15 กระสอบ แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร - 29 ก.ย. 65
29 ก.ย. 2565
จัดส่ง ทราย 50 กระสอบ แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร - 15 ก.ย. 65
จัดส่ง ทราย 50 กระสอบ แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร - 15 ก.ย. 65
15 ก.ย. 2565
จัดส่ง หิน 10 กระสอบ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี - 1 ส.ค. 65
จัดส่ง หิน 10 กระสอบ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี - 1 ส.ค. 65
1 ส.ค. 2565
จัดส่ง หินเกล็ด 20 กระสอบ หินคลุก 15 กระสอบ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี - 17 เม.ย. 64
จัดส่ง หินเกล็ด 20 กระสอบ หินคลุก 15 กระสอบ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี - 17 เม.ย. 64
17 เม.ย. 2564